MUNDO KİMYEVİ MADDELER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeni Karaman Mh. Kantar Sk. No:5 16170 / BURSA Telefon. 0224 246 50 00 Fax. 0224 246 44 88